| Västerås | Enköping | Köping |

Kontakta oss: Tallmätargatan 2, Västerås | Tel: 021- 13 36 80 | Mail: info@alfaglas.se 

ISO 45001 - ISO 14001 - ISO 9001
 • Hem
 • Kontakt
 • Boka

Alfaglas bäst på marknaden?

Kombinationen av mycket kompetent personal och starka leverantörer som bistår med ett stort kunnande, gör att vi törs säga att Alfaglas tillhör toppskiktet i branschen.

Om Alfaglas

Vi har lång erfarenhet av fönster-, dörrar och glaslösningar åt företag och privatpersoner. Vi har lösningar och produkter för alla typer av fönster, glas och dörrprojekt. målsättningen är att vara nära våra kunder när de behöver vår hjälp – snabbt, säkert och smidigt.

Vänd er gärna till oss med frågor eller om ni vill boka ett hembesök. Hembesöket anser många vara guld värt. I lugn och ro får du berätta om dina önskemål och funderingar. Steg för steg går vi sedan igenom vad som är viktigt att tänka på för att du ska få till det precis som du vill ha det. Lösningar diskuteras, möjligheter lyfts fram och frågetecken rätas ut, därefter presenterar vi en skriftlig offert.
Och det är dessutom kostnadsfritt.

Boka-ny.png

Vår affärsidé

Vi säljer, monterar, renoverar fönster, dörrar och glas till privatpersoner och företag i mellansverige.

Bäst på marknaden?

Kombinationen av mycket kompetent personal och starka leverantörer som bistår med ett stort kunnande, gör att vi törs säga att Alfaglas tillhör toppskiktet i branschen

Vår kompetens

Alfaglas har mångårig erfarenhet när det gäller glasmästeri, fönster och dörrmontage.18 mans styrka borgar för att vi kan ta åt oss både större och mindre projekt.

Våra kunder

Vi verkar företrädesvis i Mälardalsområdet med omnejd. Vi har hjälpt till med projekt i Västerås, Enköping, Köping, Stockholm, Örebro, Eskilstuna och Uppsala.

Vi på Alfaglas hjälper dig att ta rätt beslut.
Kontakta oss om du vill veta mer! Tel. 021- 13 36 80 | info@alfaglas.se 

Kvalitets- och Miljöpolicy Alfaglas

Alfaglas är en helhetsleverantör av fönster, dörrar och glas. Med de otal valmöjligheter som finns, ställer våra fönsterexperter gärna upp med råd. Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalitet på utsatt leveransdatum.

Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap. Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö. För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

 • Vi eftersträvar efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra produkter, processer och ledningssystem.
 • Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
 • Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
 • Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
 • Kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för helhetsresultat och totalkvalitet.
 • Genom en välutbildad, engagerad och flexibel personal.
 • Genom att ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp kvalitetsmål.
 • Genom att lyssna på kundernas önskemål och behov.

VD
Niklas Danielsen

På vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur.

Alla inom företaget tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Vi åtar oss att skydda miljön och genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda genom att aktivt arbeta med ett livscykelbaserat tänkande.

Vi skall verka för att minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom att övergå till alternativa och använda miljövänligare drivmedel, underlätta samordning och effektivisering av transporter samt utrusta fordon väl med kompletta verktyg för att motverka onödiga transporter.

Vi ska verka för resurssnåla och giftfria kretslopp genom att använda miljövänliga produkter samt att kartlägga och förminska vår kemikalieanvändning genom att:

 • Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv.
 • Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
 • Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.
 • Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår verksamhet.
 • Miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter.
 • Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids – och miljöperspektiv.
 • Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för att deras produkter ska vara såpass miljövänliga att de möter våra uppställda miljömål.
 • Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.
 • Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall.
 • Minska avfallsmängderna genom att källsortera fönster och återanvända delar av
  äldre fönster.
 • VD
  Niklas Danielsen

Ladda ner Miljöpolicy (PDF)